ทั่วไป

กองสลากลงมติเห็นชอบ กลับมาจำหน่ายล็อตเตอรี่งวด 1 มิ.ย.

กองสลากลงมติเห็นชอบ
กองสลากลงมติเห็นชอบ กลับมาจำหน่ายล็อตเตอรี่งวด 1 มิ.ย.

กองสลากลงมติเห็นชอบ /นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการ สลากกินแบ่ง รัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสลาก ช่วงวันที่ 29 เม.ย.2563 ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบให้กลับมาขายสลากตามเดิม ในงวดวันที่ 1 มิ.ย.2563 ภายหลังที่ หยุดการขายมา 3 งวดเป็น16 เม.ย.2563 , 2 พฤษภาคม2563 แล้วก็ 16 เดือนพฤษภาคม2563 รวมทั้ง ไม่มีมติให้เลื่อนการออกรางวัลในงวด 1 เม.ย.2563 ที่จะออก

รางวัลในวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม2563 นี้ ออกไปอีก

ทั้งนี้ กองสลากมองเห็นความด้วยกันว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ สามารถขายสลากได้ตามปกติแล้ว ติดเรื่องเดียวเป็น การขายข้ามเขต ซึ่งการปกครองส่วนพื้นที่ในแต่ละจังหวัด จะรับไปดู แลออกใบอนุญาตให้ผู้ค้า ที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อขายสลากได้

นายพชร กล่าวว่า กองสลากจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าที่จะจองซื้อสลากในงวดวันที่ 1 มิ.ย.2563 ทุกคนรู้ดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน การค้าขาย อาจจะยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ การรับสลากไปขายอาจมีการเสี่ยง ขายไม่หมด

ดังนั้น จึงขอให้มีความระมัดระวัง รวมทั้ง ออกข้อแนะนะผู้ซื้อ ให้ซื้อสลากจากผู้ขาย ที่มีการใส่หน้ากาก มีเจลล้างมือ มีผ้าคลุมแผง เพื่อลดความเสี่ยงติดโควิด-19 ซึ่งหลังจากนี้ กองสลากจะส่งชุดตัวอย่างให้ผู้ค้าทุกราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *