ทั่วไป

ม.อุบลฯ ผลิตยากันยุง แจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ม

ม.อุบลฯ ผลิตยากันยุง แจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ม.อุบลฯ ผลิตยากันยุง

ม

พี่น้องชาว จ.อุบลราชธานี ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำที่ท่วมขังมาหลายสัปดาห์ และปัญหาหนึ่งที่ตามมาคือ “ยุง” พาหะนำโรค อาจารย์-นักศึกษา ม.อุบลราชธานีจึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาผลิตโลชั่น-สเปรย์กันยุง เพื่อนำไปแจกให้กับชาวบ้าน เนื่องจากสำรวจแล้วพบว่า ขาดแคลน บาคาร่า

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากน้องๆ นักศึกษาได้ลงพื้นที่ถูกน้ำท่วม ก็พบว่าการบริจาคอาหารการกิน มีหลายหน่วยงานที่บริจาคอยู่แล้ว เราจึงคิดร่วมกันว่าจะใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการที่พบว่าเรื่องปัญหายุงเยอะมาก เพราะน้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ม

สำหรับการผลิตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเอกชนในการแบ่งปันสูตร พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์

นอกจากนี้ยังมีน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ-ถูพื้น สำหรับเตรียมแจกพี่น้องชาวอุบลฯ เพื่อใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด ซึ่งการร่วมแรงช่วยชาวอุบลฯ ครั้งนี้ ยังมีน้องๆ นักศึกษาจากหลายคณะ มาช่วยกรอกน้ำยาลงขวดก่อนนำไปแจกด้วย

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ กล่าวว่า เหตุการณ์น้ำท่วม อุบลฯ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ประทับใจเรื่องการช่วยเหลือมาก เพราะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานทหารหรือทุกคน ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันว่าเราต้องช่วยชาวอุบลฯ ให้ผ่านไปให้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *